Opravy diletačních spár

Opravy diletačních spár Praha

Rekonstrukce dilatačních spár je dříve, či později nutná u každého panelového domu. Vlivem

povětrnostních vlivů,  zatékání srážkové vody a kondenzaci vodních par dochází ke tvrdnutí a praskání

původního izolačního tmelu a izolační gumy ve spojích mezi panely. Touto cestou dochází ke vzniku

nepříjemných plísní, odlupování vnitřního nátěru a samotného zatékání do bytu.

Jak rekonstrukci spár provádíme?

  1. Odstranění gumového těsnění dilatačních spár
  2. Penetrace panelů. Vyplnění spáry pěnou
  3. Začištění spáry od pěny
  4. Přetmelení spáry tmelem ST 1 Den Braven